Υπηρεσίες

Προσπαθούμε να κρατάμε τις υπηρεσίες μας σε υψηλό επίπεδο διατηρώντας τις όμως παράλληλα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης της επιχείρησης σας αλλά και στη συνέχεια. Βασιστείτε σε εμάς για να υλοποιήσετε τις ιδέες σας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Χημικοτεχνικές μελέτες
Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες