Η τεχνογνωσία και η θέλησή μας είναι σύμμαχοι στην υλοποίηση της ιδέας σας!

Σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια αδειοδότησης της επιχείρησής σας. Υλοποιούμε κάθε σας ιδέα από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της. Εμείς και οι συνεργάτες μας, θα σας κατευθύνουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αδειοδότησης ώστε αυτή να ολοκληρωθεί σωστά και στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία αδειοδότησης κάθε είδους επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλη την διαδικασία από την προέγκριση μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση:

  • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, περίπτερα, mini market, αναψυκτήρια, αποθήκες / συσκευαστήρια τροφίμων κτλ )
  • Επαγγελματικών εργαστηρίων.
  • Αγροτικών / Κτηνοτροφικών μονάδων.
  • Βιομηχανιών /βιοτεχνιών.
  • Μεταποιητικών μονάδων.
  • Αποθηκών (τροφίμων, εύφλεκτων / τοξικών υλικών, καυσίμων κτλ).
  • Συσκευαστηρίων.
  • Συνεργείων οχημάτων.

Ειδικότερα για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η μελέτη HACCP είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών βάσει της Υγειονομικής Διάταξης 97967/08-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/08-10-2012) και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 που ισχύει και στην Ελλάδα. Όλοι οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ορίζονται από την παραπάνω διάταξη.

Αναλαμβάνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των χώρων της επιχείρησης σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας Νομοθεσίας. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και των υποχρεωτικών σχεδιαγραμμάτων ροής. Διεκπεραιώνουμε πλήρως τις διαδικασίες για την κατάθεση του φακέλου της άδειας λειτουργίας στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμος, Δ/νση Υγειονομικού , Πυροσβεστική Υπηρεσία κτλ).