Γιατί να εφαρμόσετε το σύστημα ISO 9001 στην επιχείρησή σας

Τελευταία Άρθρα

December 28, 2020

Στη σημερινή κοινωνία η αύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων καθώς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών οδηγούν αναγκαστικά στη συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει.

Στην εποχή μας αυξάνονται οι επιχειρήσεις που προωθούν ίδια προϊόντα και απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Έτσι για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων και να αυξήσει την απήχησή του στους καταναλωτές οφείλει να παρέχει σε αυτούς υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πελάτης πλέον απαιτεί ποιότητα και ο επιχειρηματίας οφείλει να του την παρέχει.

Υπό αυτές τις συνθήκες οι καινοτόμες επιχειρήσεις που ακολουθούν το πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας ISO 9001, πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων και έχουν το ανάλογο κέρδος.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες εταιρειών και επιχειρήσεων. Με την εφαρμογή του η κάθε εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και στην άριστη παροχή υπηρεσιών. Κύριο πλεονέκτημα της εφαρμογής του προαναφερθέντος προτύπου είναι το γεγονός ότι ενισχύεται η φήμη και το προφίλ της επιχείρησής σας.

Πότε απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001?

 • Όταν επιθυμείτε να αποκτήσετε πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές σας

 • Όταν είναι απαίτηση των πελατών σας. Μερικές επιχειρήσεις θέτουν ως όρο οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται να διαθέτουν Πιστοποίηση ISO

 • Όταν ενδιαφέρεστε να εξάγετε τα προϊόντα σας επειδή απαιτείται από τους διεθνείς κανόνες για εξαγωγές/εισαγωγές προϊόντων

Για όποιον λόγο και να αποφασίσετε να εφαρμόσετε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας τα οφέλη για την επιχείρησή σας είναι πολλαπλά.

Ορισμένα οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος ISO 9001:

 1. Το πρότυπο θέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σε κάθε μέλος της επιχείρησής σας κάνοντας τη διοίκηση της ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.
 2. Εδραιώνει την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων μελών κάνοντας πιο παραγωγική την εργασία τους.
 3. Καθορίζει και περιγράφει τις διαδικασίες της επιχείρησης που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής-διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να γίνουν συγκεκριμένες και κατανοητές σε όλο το προσωπικό.
 4. Εστιάζει σε τυχόν ελλείψεις που οφείλουν να καλυφθούν ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά η επιχείρηση.
 5. Μειώνει τα άσκοπα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης.
 6. Παρέχει και προωθεί τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης.
 7. Μειώνει τα παράπονα των πελατών και τις επιστροφές προϊόντων αφού βασική έμφαση δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 8. Με τους εσωτερικούς ελέγχους εξασφαλίζεται ότι η επιχείρηση παραμένει συγκεντρωμένη στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει από την αρχή.

Για να σας δουν οι ευκαιρίες…πρέπει να ανεβείτε επίπεδο!

Οι σύμβουλοι Συστημάτων του γραφείου μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε και να εφαρμόσετε το σύστημα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα και τις ανάγκες σας και να σας διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές σας.