Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των αναγκαίων ηλεκτρολογικών – μηχανολογικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές – μηχανολογικές μελέτες για κάθε είδους κτήρια, όπως κτήρια προοριζόμενα για γραφεία, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βιομηχανικά κτήρια κτλ. Η ηλεκτρολογική – μηχανολογική μελέτη του υπό μελέτη κτηρίου γίνεται με βάσει τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα έχοντας ως κύριο στόχο την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.