Πρότυπα πιστοποίησης ISO – HACCP

   Γιατί είναι απαραίτητα τα πρότυπα πιστοποίησης ISO HACCP; Στη σημερινή κοινωνία η αύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων καθώς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών οδηγούν αναγκαστικά στη συμμόρφωση της κάθε επιχείρησης σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει. Στην εποχή μας αυξάνονται οι επιχειρήσεις που προωθούν ίδια προϊόντα και απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Έτσι για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων και να αυξήσει την απήχησή του στους καταναλωτές οφείλει να παρέχει σε αυτούς υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πελάτης πλέον απαιτεί ποιότητα και ο επιχειρηματίας οφείλει να του την παρέχει. Υπό αυτές τις συνθήκες οι καινοτόμες επιχειρήσεις που ακολουθούν τα πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας ISO HACCP, πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων και έχουν το ανάλογο κέρδος. Ανάλογα με τις ανάγκες λοιπόν της κάθε επιχείρησης εφαρμόζεται σε αυτή και το αντίστοιχο πρότυπο πιστοποίησης ISO HACCP.

Διαβάστε λεπτομέρειες για τα πρότυπα πιστοποίησης ISO HACCP

shortcodes

Iso 9001

Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα
shortcodes

Iso 14001

Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα
shortcodes

Iso 22000 – HACCP

Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα
shortcodes

OHSAS 18001

Υγειά και Ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα
shortcodes

ISO 27001

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Για να σας δουν οι ευκαιρίες πρέπει να ανεβείτε επίπεδο!

Πιστοποιήστε την επιχείρησή σας εύκολα, γρήγορα, εγγυημένα. . .

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες