Η μελέτη HACCP είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών βάση της Υγειονομικής Διάταξης 97967/08-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/08-10-2012) και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 που ισχύει και στην Ελλάδα.

Τι είναι το HACCP;

Το HACCP είναι μια διαδικασία που η εφαρμογή της στοχεύει στην αναγνώριση μικροβιακών, χημικών, και φυσικών κινδύνων σχετικά με τα στάδια του κύκλου ζωής των τροφίμων. Με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται διερευνώνται τα σημεία που μπορούν να ελαττώσουν ή να εξαλείψουν τους πιθανούς κινδύνους και εφαρμόζονται διαδικασίες ελέγχου των κινδύνων. 

Το σύστημα HACCP εντοπίζει, διαχειρίζεται αποτελεσματικά και παρεμποδίζει οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας στον καταναλωτή σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης ή διανομής τροφίμων και ποτών. Με την εφαρμογή του συστήματος αποφεύγονται οι τροφικές δηλητηριάσεις, η κατανάλωση μη ασφαλών ποτών και τροφίμων, η ύπαρξη ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων σωμάτων στο τελικό προϊόν. Ο έλεγχος εφαρμογής του HACCP είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεωτικός και γίνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) χωρίς προειδοποίηση.